Sök

Vård & omsorg

BLI UNDERSKÖTERSKA

Vård och omsorgsprogrammet för vuxna är en yrkesutbildning som förbereder för alla typer av arbeten inom vård och omsorg.

Efter genomgången utbildning får du ett diplom att du är godkänd av Vård och omsorgscollege, där utbildning finns certifierad.

Efter utbildningen kan du arbeta inom exempelvis äldreomsorg, sjukvård, psykiatri eller handikappomsorg.

I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande, det vill säga praktik). Tidigare kurser och arbetslivserfarenhet kan valideras.

Svenska/svenska som andra språk 1 samt samhällskunskap 1A på gymnasienivå erbjuds om dessa tidigare inte lästs.

Totalt läser du 1500 poäng.