Sök

Svenska för invandrare

LÄR DIG SVENSKA

What's Trending Now

Målet med Sfi är att du ska få kunskaper i det svenska språket. Kunskaper om den svenska kulturen och om svenskt samhällsliv, så att du kan klara vardagsliv, yrkesliv och vidare utbildning i Sverige.

Kursen ska förbereda för en vid och varierande språkanvändning. Den studerande börjar sina studier på den språkliga nivå som bestäms av förkunskaperna och avslutar dem när målen har uppnåtts.

Don't Miss Out

Rätt att delta i studierna har personer som är bosatta (folkbokförda) i kommunen och saknar grundläggande kunskaper i svenska motsvarande slutbetyg från kurs D.

Ska du ta nästa steg?

Samhällsorientering - för dig som är ny i sverige

Samhällsorientering är en kurs om det svenska samhället, för dig som är ny i Sverige.

Du får kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur samhället är organiserat.

Kursen ger dig viktig information – för en bra start i Sverige!

Samhällsorientering är en lagstadgad undervisning för nyanlända flyktingar samt anhöriginvandrare och är på minst 100 timmar.

Ett intyg utfärdas när utbildningen är klar.

Åtta teman ingår i kursen:

 • Att komma till Sverige
 • Att bo i Sverige
 • Att försörja sig och utvecklas i Sverige
 • Individens rättigheter och skyldigheter
 • Att bilda familj och leva med barn i Sverige
 • Att påverka i Sverige
 • Att vårda sin hälsa i Sverige
 • Att åldras i Sverige

På plats på Dorotea Lärcentrum, Parkvägen 1.

Kursen är för dig som är mellan 18 och 64 år, ny i Sverige och har fått uppehållstillstånd, och har ett etableringsprogram från Arbetsförmedlingen eller är anhöriginvandrare.

Du erbjuds inte samhällsorientering om du är

 • medborgare i ett EES-land eller Schweiz
 • gymnasiestuderande
 • arbetskraftsinvandrare
 • gäststuderande eller gästforskare

Sara Norlin

Enhetschef/rektor

Adress: Parkvägen 1, Dorotea

E-post: sara.norlin@dorotea.se

Telefon: 0942 – 141 91