Sök

Yrkeshögskola

engage audiences with increased Online Presence

What's Trending Now

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Utbildningarna inom yrkeshögskolan bedrivs i nära samarbete med
näringslivet. Det första kravet för en yrkeshögskoleutbildning är att den är behovsanpassad och relevant för arbetsmarknaden. Utbildningarna är mellan ett halvår och tre år långa, de flesta är gratis och alla berättigar till studiemedel. Anordnarna är kommuner, landsting, privata företag, stiftelser och högskolor. Myndigheten för yrkeshögskolan har en kontrollerande funktion och bestämmer vilka utbildningar som ska finnas utifrån vilken kompetens som behövs i samhället.

Don't Miss Out

Vad gör man på en yrkeshögskoleutbildning?

Man har teoretiska lektioner på samma sätt som på andra utbildningar, men fokuserar mycket mer på praktisk kunskap. Minst en fjärdedel av utbildningarna är praktik ute på en arbetsplats. Man får som yrkeshögskolestudent på så sätt ett värdefullt försprång på väg ut på arbetsmarknaden genom arbetslivserfarenhet och kontakter. Yrkeshögskolans utbildningar har hög status på arbetsmarknaden.

Du kan ansöka om studiemedel från CSN under din utbildning.

Ska du ta nästa steg?

Sara Norlin

Enhetschef/rektor

Adress: Parkvägen 1, Dorotea

E-post: sara.norlin@dorotea.se

Telefon: 0942 – 141 91