Sök

Studera i Dorotea

Grundläggande vuxenutbildning

Kurser för dig som har kortare utbildning än nio år eller behöver repetera något eller några ämnen för fortsatta studier eller yrkesutbildning. Kurserna motsvarar grundskolan till och med årskurs 9.

Gymnasial vuxenutbildning

Dorotea Lärcentrum erbjuder kurser på gymnasial nivå genom samarbete med utbildningsnätverken Lapplandsvux och Västerbottensvux.

Högskoleutbildning

Idag finns ett mycket brett utbud av högskoleutbildningar på distans. Dorotea Lärcentrum gör det möjligt för Dig att bo och studera på hemorten. Här finns både tekniska och personella resurser för Dig som studerar på distans.

Särskild utbildning

Målen för utbildningen är att vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada ska stödjas och stimuleras i sitt lärande.

Svenska för invandrare

Målet med Sfi är att du ska få kunskaper i det svenska språket. Kunskaper om den svenska kulturen och om svenskt samhällsliv, så att du kan klara vardagsliv, yrkesliv och vidare utbildning i Sverige.

Yrkeshögskola

Utbildningarna inom yrkeshögskolan bedrivs i nära samarbete med näringslivet. Utbildningarna är mellan ett halvår och tre år långa, de flesta är gratis och alla berättigar till studiemedel.

...

FAQ

En person kan oftast betydligt mer än vad som är fångat i olika dokument som exempelvis betyg, intyg och andra utbildningsbevis. Vi lär oss hela tiden nya saker i möten med andra människor inom utbildning, på arbetet och på fritiden.

Du är välkommen att besöka eller ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren på Dorotea Lärcentrum när du vill diskutera och planera ditt studie- eller yrkesval. Du kanske behöver stärka din kompetens genom vidareutbildning, ändra inriktning eller komplettera betyg inför framtida studier.

Som deltagare inom sfi, särvux, grundvux och gyvux ska du ha en individuell studieplan. Studievägledaren ansvarar för att planen upprättas och är aktuell.

Din lärare och du som studerande svarar tillsammans för individuell kursplanering. Kursplaneringen ligger till grund för studieplanen.

En prövning innebär att du läser in kurser på egen hand och gör prov vid ett eller flera tillfällen. Läraren sätter betyg efter avslutad prövning.