Sök

Särskild utbildning

engage audiences with increased Online Presence

What's Trending Now

Målen för utbildningen är att vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling.

Skolformen finns på två nivåer:

  • Grundläggande nivå
  • Gymnasial nivå

Don't Miss Out

Utgångspunkten ska vara den enskildes behov och förutsättningar. Den som fått minst utbildning ska prioriteras. (21 kap. skollagen). Denna utbildning genomförs i samarbete med extern aktör.

Kontakta oss för mer information.

Ska du ta nästa steg?

Sara Norlin

Enhetschef/rektor

Adress: Parkvägen 1, Dorotea

E-post: sara.norlin@dorotea.se

Telefon: 0942 – 141 91