Sök

Information

Tillgång till kunnig bibliotekspersonal finns på kommunbiblioteket över gatan från Dorotea Lärcentrum. Läs mer>>

Deltagare vid Dorotea Lärcentrum har personlig inloggning. Gäster kan, ifall så är möjligt, låna dator och logga in med gästinloggning. Det går även att använda sin egen dator och koppla upp på vårt nät.

Tillgång till fullt utrustat pentry med kaffeautomat, kylskåp och mikrovågsugnar finns hos oss.

Enligt förordning om vuxenutbildning 7 kapitlet, 1§.

Om en elev har påbörjat en kurs eller en delkurs och därefter uteblivit från den under mer än tre veckor i följd, utan att detta har berott på sjukdom eller beviljad ledighet, ska eleven anses ha avbrutit kursen eller delkursen. Rektorn får besluta om undantag, om det finns synnerliga skäl.

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever inom Dorotea kommuns verksamhetsområde. Läs mer (länk)

Som deltagare inom sfi, särvux, grundvux och gyvux ska du ha en individuell studieplan. Studievägledaren ansvarar för att planen upprättas och är aktuell.

Din lärare och du som studerande svarar tillsammans för individuell kursplanering. Kursplaneringen ligger till grund för studieplanen.

Planerar du att vara ledig från utbildningen använder du

Studerande på svenska för invandrare, särskild vuxensutbildning och grundläggande vuxenutbildning har rätt till lån av läromedel under studietiden.

 

Studerande på gymnasienivå, YH och högskole/universitet bekostar själva sina läroböcker/kurslitteratur.

Digitalkamera, riktigt bra ljudinspelare (för ex.vis intervjuer), konferenstelefon samt datorprojektor finns även att låna.

Istället för att åka till en högskola eller ett universitet kan man sitta här på Lärcentrum och göra sin tentamen, förutsatt att lärosätet har godkänt att tentamen får göras i hemkommunen via ett lärcentra.

I Dorotea Lärcentrums lokaler finns videokonferensutrustning för kontakt mellan lärare och studentgrupper samt lektioner/föreläsningar. Videokonferensstudios kan även bokas för egna träffar i mån av tillgång.

Är du studerande vid den kommunala vuxenutbildningen eller läser mot högskola/universitet har du möjlighet att använda Lärcentrums lokaler.

Let the Journey Begin

Resan mot utbildning börjar här.

Personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Syftet med en sådan behandling är att kunna behandla din ansökan och att du sedan ska kunna fullgöra dina ev. fortsatta studier hos oss. Vi tillämpar vid varje tidpunkt gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Mer information om behandling av personuppgifter hittar du på Dorotea kommuns hemsida. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.