Högskoleutbildning

Motor - Mäklare - Mötesplats

Idag finns ett mycket brett utbud av högskoleutbildningar på distans. Dorotea Lärcentrum gör det möjligt för Dig att bo och studera på hemorten. Här finns både tekniska och personella resurser för Dig som studerar på distans.

Tentamensskrivning

Istället för att åka till en högskola eller ett universitet finns möjlighet att sitta här på Lärcentrum och göra tentamen, förutsatt att lärosätet har godkänt att tentamen får göras i hemkommunen via ett lärcentra.

Högskoleprovet

Högskoleprovet mäter kunskaper och färdigheter och ska så rättvist som möjligt visa vilka förutsättningar du har att klara universitets- och högskolestudier. Ett resultat på högskoleprovet ger ett mått på förmågan att klara av högre studier.

Don't Miss Out

Det finns ett stort intresse bland sökande till högre utbildning att skriva högskoleprovet eftersom man då konkurrerar i ytterligare en urvalsgrupp och eftersom man på vissa attraktiva utbildningar använder resultatet på högskoleprovet som urvalsverktyg.

Högskoleprovet ges två gånger per år, varje vår och höst. Resultatet kan användas för att söka till högskolan i 5 år.

Länkar som är bra att ha

Matilda Markusson

Studie- och yrkesvägledare

Adress: Parkvägen 1, Dorotea

E-post: matilda.markusson@dorotea.se

Telefon: 0942- 141 28

Sara Norlin

Enhetschef/rektor

Adress: Parkvägen 1, Dorotea

E-post: sara.norlin@dorotea.se

Telefon: 0942 – 141 95