Sök

Motor - Mäklare - Mötesplats - för vuxnas lärande

Välkommen till Dorotea Lärcentrum

Vuxenutbildning i inlandet

Vi ansvarar för Dorotea kommuns vuxenutbildning. Utgångspunkten för utbildning ska vara elevens behov och förutsättningar.

Nyheter

Slopat fribelopp

SLOPAT FRIBELOPP Regeringen planerar att slopa fribeloppet våren 2022 i syfte att underlätta för studenter att jobba extra inom verksamheter med personalbrist. Läs mer på

Läs mer »

Timothy Powell

Rektor

Lisa R. Boone

Utbildningsledare

our work inspires smiles

Vi jobbar här