Gymnasial vuxenutbildning

Motor - Mäklare - Mötesplats

engage audiences with increased Online Presence

What's Trending Now

Dorotea Lärcentrum erbjuder kurser på gymnasial nivå genom samarbete med utbildningsnätverken Lapplandsvux och Västerbottensvux.

Studierna bedrivs i distansform med närträffar och/eller videokonferenser eller helt på distans via internet. 

Du kan ansöka om studiemedel från CSN under din utbildning.

 

Ansökan till gymnasial vuxenutbildning görs till Dorotea Lärcentrum.


För mer information kontakta studie- och yrkesvägledare >>

Ska du ta nästa steg?

Kursutbud

Allmänna ämnen

BIOLOGI

Biologi är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld (...)

ENGELSKA

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi (...)

FYSIK

Fysik är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin omvärld (...)

HISTORIA

Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och (...)

KEMI

Kemi är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin omvärld (...)

MATEMATIK

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov (...)

NATURKUNSKAP

Ämnet naturkunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt med en grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi (...)

SAMHÄLLSKUNSKAP

Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi (...)

SVENSKA

Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation (...)

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga (...)

Bli undersköterska

Vård och omsorgsprogrammet för vuxna är en yrkesutbildning som förbereder för alla typer av arbeten inom vård och omsorg.

Vård & omsorg

Matilda Markusson

Studie- och yrkesvägledare

Adress: Parkvägen 1, Dorotea

E-post: matilda.markusson@dorotea.se

Telefon: 0942- 141 28

Sara Norlin

Enhetschef/rektor

Adress: Parkvägen 1, Dorotea

E-post: sara.norlin@dorotea.se

Telefon: 0942 – 141 95