Grundläggande vuxenutbildning

Motor - Mäklare - Mötesplats

engage audiences with increased Online Presence

What's Trending Now

Inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå finns kurser för dig som har kortare utbildning än nio år eller behöver repetera något eller några ämnen för fortsatta studier eller yrkesutbildning. Kurserna motsvarar grundskolan till och med årskurs 9.

Dina förkunskaper bestämmer på vilken nivå studierna ska påbörjas. Du väljer själv studietakt, vilket gör att studierna kan kombineras med arbete. Tag kontakt med studie och yrkesvägledare för information och ansökan.

Don't Miss Out

Slutbetyg i grundläggande vuxenutbildning kan man få när man har minst betyget E i alla fyra kärnämnen: svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap. Även andra kurser och ämnen kan ingå i ett sådant slutbetyg. 

Du kan ansöka om studiemedel från CSN under din utbildning.

Ska du ta nästa steg?

Kursutbud

ENGELSKA

Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå ska syfta till att eleven utvecklar kunskaper i engelska språket (...)

MATEMATIK

Undervisningen i kursen matematik inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå ska syfta till att eleven utvecklar kunskaper (...)

SVENSKA

Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation (...)

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga (...)

SAMHÄLLSKUNSKAP

Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi (...)

STUDIEVÄGLEDNING

Behöver du hjälp att komma igång med dina studier, att välja rätt kurs eller kombinera kurser? Kontakta vår vägledare.

Matilda Markusson

Studie- och yrkesvägledare

Adress: Parkvägen 1, Dorotea

E-post: matilda.markusson@dorotea.se

Telefon: 0942- 141 28

Sara Norlin

Enhetschef/rektor

Adress: Parkvägen 1, Dorotea

E-post: sara.norlin@dorotea.se

Telefon: 0942 – 141 95