Sök

Grundläggande vuxenutbildning

engage audiences with increased Online Presence

What's Trending Now

Utbildningen på grundläggande nivå motsvarar studier i den nioåriga grundskolan, men innehållet och undervisningen är anpassade för vuxna. Du kan läsa kurser inom de flesta ämnen som ingår i grundskolan. 

Utbildningen förbereder dig dels för att kunna arbeta och delta i samhället och dels för fortsatta studier på gymnasienivå. 

Om du vill kan du kombinera studierna med utbildning i svenska för invandrare (sfi) eller med andra ämnen/kurser på grundläggande och gymnasial nivå, alternativt jobb eller praktik. 

Don't Miss Out

Om du vill läsa svenska som andraspråk (SvA) behöver du ha tillräckliga kunskaper för att kunna tillgodogöra dig kursen. Det kan till exempel betyda att du har läst sfi kurs D tidigare. Har du inte betyg från sfi kan du göra ett nivåtest för att se om du klarar att läsa kursen i svenska som andraspråk. 

Ska du ta nästa steg?

Kursutbud

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SAMHÄLLSKUNSKAP


STUDIEVÄGLEDNING


Sara Norlin

Enhetschef/rektor

Adress: Parkvägen 1, Dorotea

E-post: sara.norlin@dorotea.se

Telefon: 0942 – 141 91