Sök

Slopat fribelopp

SLOPAT FRIBELOPP

 

Regeringen planerar att slopa fribeloppet våren 2022 i syfte att underlätta för studenter att jobba extra inom verksamheter med personalbrist.

 

Läs mer på CSN:s hemsida.