Sök

Prövning

En prövning innebär att du läser in kurser på egen hand och gör prov vid ett eller flera tillfällen. Läraren sätter betyg efter avslutad prövning.

Prövningen innefattar alla kursmoment.

 

Innan du lämnar in din ansökan bör du vara medveten om att dina kunskaper i alla kursmoment kommer att prövas. På Skolverkets webbplats kan du se gymnasiekursernas innehåll.

 

När sker prövningen och hur går den till?

 

Kontakta studievägledaren för att ansöka om prövning samt få information om tid och plats för prövningen.

Frågor och svar

Kontakta studievägledaren för att ansöka om prövning.

Om du inte studerar vid Vuxenutbildningen i Dorotea kommun eller studerar här men vill göra prövning i en ny eller redan godkänd kurs kostar prövningen 500 kronor per kurs.

Prövningen är avgiftsfri för dig som studerar vid Vuxenutbildningen Dorotea kommun och har betyg F i den kurs/de kurser som ansökningen gäller.

Kontakta personalen på Lärcentrum. De kan hjälpa till att planera dina fortsatta studier samt reda ut vilka betyg som krävs vid exempelvis högskolestudier.

Ja. Du har rätt att pröva i flera kurser per prövningsomgång. Dock viktigt att du har i åtanke att dina kunskaper kommer att prövas i kursens samtliga moment.

Behov av extra anpassning meddelar du i ansökningsformuläret. Viktigt också att du vid informationsträff eller i förberedelsesamtal tydligt meddelar prövningsförrättaren om vilken typ av extra anpassning du har behov av. I samråd med prövningsförrättaren bestäms sedan vilken typ av anpassning som kan erbjudas. Observera att ingen handledning erbjuds inför prövningar.

Generellt gäller att du kan erbjudas längre skrivtid, uppläsning av frågor samt eventuellt möjlighet att skriva provet i en mindre grupp. Vid prövning i vissa kurser finns även möjlighet att få frågetext uppförstorad samt möjlighet att nyttja talsyntes.

Viktigt att du i samråd med prövningsförrättaren får klart vilken typ av anpassning som kan erbjudas. Observera att ingen handledning erbjuds inför prövningar.

Nej. Vi erbjuder ingen handledning. Inför prövning måste du repetera/läsa in kursen samt förbereda dig på egen hand. Har du behov av handledning/undervisning så föreslår vi att du istället ansöker och läser kursen vid vuxenutbildningen.

Nej. Prövning erbjuds i regel endast vid de datum och tider som du är kallad till. För att bli godkänd i en kurs måste du genomföra samtliga prövningsmoment. Med andra ord innebär det att, om du exempelvis missat en fysiklaboration så avbryts hela din prövning. En ny ansökan om prövning till nästa prövningsomgång är det som gäller.

Prövningsförrättaren bedömer och betygssätter dina kunskaper i hela kursen utifrån de nationellt fastställda kunskapskraven i Skolverkets ämnesplan/kursplan. Prövningen är alltså inte anpassad efter en bestämd kursbok. Länk till ämnesplan/kursplan hittar du här

I samband med att du skickar in din ansökan kontaktar vi dig för tidsbokning. 

Ja, kontakta studievägledaren för att fylla i en ny ansökan om prövning till nästa prövningsomgång.

Efter utförd prövning meddelas du ditt betyg av din prövningsförrättare.

VAD KOSTAR DET ATT GÖRA EN PRÖVNING?

Om du inte studerar vid Vuxenutbildningen i Dorotea kommun eller studerar här men vill göra prövning i en ny eller redan godkänd kurs kostar prövningen 500 kronor per kurs. Vi skickar en faktura på prövningskostnaden.

 

Prövningen är avgiftsfri för dig som studerar vid Vuxenutbildningen Dorotea kommun och har betyg F i den kurs/de kurser som ansökningen gäller.

 

Skolverkets hemsida finns mer information om prövning.

BEHÖRIGHETSKRAV

Innan du anmäler dig till en prövning bör du ta reda på om du kan använda ditt betyg från prövningen på det sätt som du har tänkt dig. För att få information om antagningsregler kan du kontakta oss på Lärcentrum.

 

Du måste själv skicka in dina betyg till den utbildning du har sökt.

 

Inga betyg från Vuxenutbildningen i Dorotea kommun förs över elektroniskt.

 

Från 24 november 2014 lanserades en ny tjänst där sökande kan ladda upp sina inskannade dokument direkt på Antagning.se och Universityadmissions. Mer information finns på respektive webbplats.