Sök

Validering

En person kan oftast betydligt mer än vad som är fångat i olika dokument som exempelvis betyg, intyg och andra utbildningsbevis. Vi lär oss hela tiden nya saker i möten med andra människor inom utbildning, på arbetet och på fritiden.

 

All den samlade kompetensen kan synliggöras genom verktyget validering, det vill säga kartläggning och bedömning. Det här kan användas för att exempelvis anpassa en utbildning, förkorta en utbildning eller inför en utbildning om den sökande saknar betyg i de kurser som krävs. Det är en vinst för både samhälle och individ att ta vara på det som en person redan kan.

TILLGODORÄKNA POÄNG I EN UTBILDNING

Om du studerar och därmed har antagits till en utbildning inom gymnasiet, kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskolan, universitet/högskola eller en folkhögskola finns möjligheten att tillgodoräkna delar av eller hela kurser om du redan kan det som utbildningen handlar om.  Utbildningen kan då anpassas och/eller eventuellt förkortas genom att du inte får utbildning i det du redan kan. Kontakta din studie- och yrkesvägledare och lärare för att, om möjligt, skapa en individuellt anpassad studieplan.


BEHÖRIGHETSKRAV

Om du söker till en utbildning med behörighetskrav där du saknar betyg i en eller flera kurser, men ändå anser dig ha de kunskaper och färdigheter som behörighetskravet/kursen innehåller, har du rätt att få dina kompetenser synliggjorda. Detta görs genom kartläggning för att anordnaren ska kunna bedöma om den faktiska, reella, kompetensen du har motsvarar de förkunskapskrav som har angivits för utbildningen. Kontakta din utbildningsanordnare om du har frågor om validering eller om du vill få dina kunskaper validerade.