Sök

Tillgänglighet

Dorotea Lärcentrum står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur dorotealarcentrum.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

 

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

 

Om du behöver innehåll från dorotealarcentrum.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via larcentrum@dorotea.se

 

Svarstiden är normalt inom 12 timmar.

 

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

 

  • skicka e-post till larcentrum@dorotea.se
  • ring 0942-14000

 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

 

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

 

Tillsyn

 

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

 

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

 

Innehåll som inte är tillgängligt

 

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.


Bristande förenlighet med lagkraven

 

  • Kontrasten mellan bakgrundsfärg och förgrundsfärg är inte tillräckligt stor
  • Vissa länkar har inte ett igenkännligt namn
  • Rubrikelementen är inte i fallande ordning

 

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 30 06 2023.

 

Hur vi testat webbplatsen

 

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av dorotealarcentrum.se. Samt genom tillgänglighetsverktyg så som www.web.dev samt www.acessibilidade.gov.pt

 

Senaste bedömningen gjordes den 21 11 2022.

 

[Webbplatsen publicerades den 1 09 22.]

 

Redogörelsen uppdaterades senast den 21 11 2022