Sök

SIKT

SIKT är en förkortning för Samverkan för Integration, Kompetensförsörjning och Tillväxt. Projektet syftar till att bidra till arbetskrafts- och kompetensförsörjning hos målgruppen nyanlända och utrikesfödda. Projektets mål är att fler inom målgruppen nyanlända och utrikesfödda ska nå egen sysselsättning. Projektet drivs i kommunerna Åsele, Dorotea, Vilhelmina, Sorsele och Storuman tillsammans med Arbetsförmedlingen.

 

Projektägare är Region Västerbotten.

 

 

Projektet kommer att utgå från ett antal så kallade jobbspår. Dessa jobbspår har identifierats och utformats av kommunerna tillsammans med Arbetsförmedlingen och är baserade på det kompetensbehov som finns i respektive kommun. Jobbspåren är ett sätt att kombinera språkutbildning med kortare yrkesutbildning tillsammans med praktik hos möjliga arbetsgivare.