Sök

SIKT 2.0

Startar 2020-08-31 och pågår till 2023-02-28

 

Dorotea Lärcentrum har tillsammans med kommunerna i Region 10, samordningsförbundet, Arbetsförmedlingen och Region Västerbotten beviljats medel till projekt SIKT 2.0. Region Västerbotten har huvudansvaret och genomförandet sker ute i kommunerna.  I analys- och planeringsfasen som pågår fram till årsskiftet kommer kommunerna att arbeta med att kartlägga målgruppen ytterligare samt planera för aktiviteterna som ska erbjudas inom ramen för projektet. Målsättningen för projektet är att fler kvinnor och män kommer i eller närmare egenförsörjning.

 

Målgrupp 

 

Kvinnor och män i åldrarna 16-64 år som står långt ifrån arbetsmarknaden.

 

Kontaktperson på Dorotea Lärcentrum: Peter Ahlqvist, telefon 072 – 740 23 83.