Sök

Natur för alla (2015-2018)

”Natur för alla” är ett LONA-projekt (Lokala naturvårdsprojekt) som riktar sig till nyanlända i Dorotea kommun. Syftet med LONA är att skydda naturen och göra den tillgänglig för människor, bland annat genom att bevara och utveckla tätortsnära natur.

 

Att kunna behålla och erbjuda våra nyanlända kommunmedborgare alternativ som gör att de själva väljer att stanna på orten är viktigt. Vi vill genom skogsrelaterade aktiviteter öka självsäkerheten och visa möjligheterna till en berikad fritid.

 

Förutom att starta upp en skolskog i Dorotea för målgruppen nyanlända så vill vi även bjuda in lokala föreningar, företag och naturbruksskolor som har stor kunskap inom ämnen som rör skog och friluftsliv. Detta för att planera aktiviteter som rör exempelvis klädsel, fiske, skidåkning, hästar och naturnära turism som kan vara helt främmande för målgruppen. Skolskogen ska vara den naturliga samlingsplatsen för projektet men det ska även finnas utrymme att göra studiebesök i och utanför kommunen.