Integrationsenheten

 

 

 

 

 

 

Många människor kommer från andra länder till Sverige och Dorotea. Några väljer att flytta hit, andra blir placerade här i kommunen efter flykt, efter risk för hot, våld eller annan utsatthet i sitt tidigare hemland.